ילד בטיול נוגע ובודק רגבי אדמה. התמונה צולמה בתחילת עבודתי כגננת בקיבוץ.