עשיית סדר תמונה קבוצתית: שילוב עבודות אישיות של חברי הקבוצה לתמונה אחת עם סיום התהליך