נתיבים לעוצמה עבודה קבוצתית בהתזת צבע גואש מבקבוקים על נייר בריסטול שמונח על הרצפה