המסגרת כמקטינה מרחבים העבודה נעשתה על ידי במסגרת קורס להנרויית קבוצות