שימוש בדמיון ובמטפורות בהגשת חומרי אמנות במסגרת שיעורים לסטודנטים להוראה במסלול הגיל הרך