הסדנה: התנסות בעבודה מטפורית

אתאר כאן את תהליך העבודה במטפורות שנעשה במסגרת סדנה שערכתי עם סטודנטים להוראה . הסדנה הייתה סדנת בחירה . . X רציונל ניתן לתאר את מבנה הסדנה כתהליך מצטבר המוביל לבניית פרופיל מקצועי ראשוני . העבודה נערכה בשני מישורים : המישור התוכני-חינוכי-יישומי , והמישור הנוגע בדילמות אנושיות מהותיות . ניתן לתאר את הסדנה משתי נקודות מבט , האחת של תכנים , והשנייה של צירים של תהליכי עבודה . ב . תכנים הסדנה עסקה בתכנים האלה : א . היכרות עם העבודה המטפורית . ב . עבודה עם מטפורות לבירור סוגיות חינוכיות : מה היא למידה ?  אל הספר
מכון מופ"ת