עבודה במטפורות - מבט אישי

א . מהו התהליך המטפורי ? התהליך המטפורי עבורי הוא תהליך המאפשר לי להעלות מטפורות , להתגלגל אתן , לכרוך אותן , ולהגיע אל דבר שיש לו משמעות עבורי . התהליך המטפורי משול לסרט קולנוע המציג סיפור שיש לו התחלה , אמצע וסוף . הסיפור מכיל עלילה וגיבורים , ומתרחש בו מהלך של רצף ושל התפתחות שניתן להבינם על פי היגיון פנימי משלהם . בתוך הסיפור טמון עולם הנחות ועקרונות שמתוכם ועליהם מבסס האדם את השקפת עולמו . התהליך המטפורי משול גם לסרט אחר , לחוט פנימי , קו בלתי נראה לעין , כעין חוט שני שסביבו הולך ונרקם עולם אישי עשיר , שהוא הסיפור הייחודי לכל אדם . אפשר לשזור את שני הסרטים הללו באמצעות סרט נוסף , סרט של משמעות . אם עולה בידו של אדם לשזור היטב את סרט המשמעות , הוא יאצור בקרבו מתנות לו וליתר השותפים בתהליך . ב . עמדת / של המנחה כמי שמנחה עבודה במטפורות ומדברת בלשון מטפורות , אני יכולה לומר שיש לי אוצר שמכיל תיקים , כובעים וסרטים של מתנות . התיקים שונים זה מזה . בכל אחד מהם מסודרים בצורה יפה והולמת ידע , טכניקות וכלים . אני מביאה את התיקים האלה אל המפגשים שלי עם הסטודנטים . במפגש שלי עם הסטודנט אני ק...  אל הספר
מכון מופ"ת