הנחות היסוד שבבסיס העבודה המטפורית

אציג כאן כמה הנחות שהעבודה המטפורית מבוססת עליהן , ואבהיר את הקשר שבין הנחות אלו לעולם החינוך . . 1 העבודה המטפורית מציגה דרך בלתי שגרתית ומפתיעה להיכרות עם עולמו הפנימי של הסטודנט . היא מציעה גישה כללית לחינוך שאינה הולכת בדרך סלולה וצפויה מראש , אלא רואה בחינוך מקום של פליאה . . 2 תהליך העבודה במטפורות מאפשר לסטודנטים היכרות עם עצמם ועם עולמם הפנימי . התהליך בנוי על מודעות , על שיתוף פעולה ועל רפלקציה ,  אל הספר
מכון מופ"ת