מבוא

זה שנים רבות אני מתעניינת בעבודה עם מטפורות ככלי המאפשר חשיבה רפלקטיבית בעבודתי עם עמיתים , עם מורים ועם סטודנטים להוראה , נקודת המוצא שהובילה אותי אל המטפורה ככלי עזר לחשיבה חינוכית הייתה הקושי לצאת מתבניות חשיבה מוכרות , שהן על פי דה בונו ( De Bono , 1970 ) ברירת מחדל יעילה ואנושית אבל לעיתים מקבעת , כדי לפרוץ דרך בחשיבה אל מחוזות חלופיים ואולי מבטיחים יותר . קושי כזה זיהיתי לעיתים קרובות אצל עצמי ואצל תלמידים . אינני מתיימרת להיות בקיאה בהגדרות הספרותיות של המושג "מטפורה" או בשימוש שעושים עמו במחקר הספרותי . עבודתי החינוכית מעוגנת בתפיסה בלשנית פילוסופית , ( Lakoff & Johnson , 1980 ) הטוענת שהחשיבה האנושית מתייחדת בכך שהיא מסוגלת להבין את המופשט באמצעות שימוש מטפורי בידע חווייתי מוחשי . לקוף וג'ונסון טוענים שחשיבה באמצעות מטפורות היא חלק בלתי נפרד מיכולת החשיבה וההפשטה של האדם . בני האדם חושבים באמצעות מטפורות , ומבינים את העולם , את עצמם ואת מערכות היחסים עם האחרים באמצעות מטפורות . השימוש המושכל , המכוון , שאנחנו עושים כשאנחנו מגייסים לעזרתנו מטפורות בתהליכי החשיבה והלמידה שלנו , ...  אל הספר
מכון מופ"ת