מסע מטפורי אל נבכי תפיסתן המקצועית של מורה ושל מנחה

אר'אלה גדר // הסיבה שאנחנו מתמקדים כל כך הרבה במטפורה היא שהמטפורה מאחדת היגיון ודמיון . היגיון , אם נתייחס להיבטים הבסיסיים ביותר שלו , נוגע למיון , ליישום ולהסקת מסקנות . דמיון , בהיבט אחד מני רבים , נוגע לראייה של דבר מסוג אחד במונחים של דבר אחר , מה שקראנו לו חשיבה מטפורית . לכן מטפורה היא רציונליות של דמיון . . ( Lakoff & Johnson , 1980 )  אל הספר
מכון מופ"ת