למה כדאי ללמוד "דמיונפורית"?

לשימוש בדמיון ובשפת המטפורות יש יתרונות רבים . פרק זה יציג דוגמאות הממחישות יתרונות אלה . היתרונות הם : שינוי בתפיסת המציאות החיצונית . יש הטוענים כי באמצעות הדמיון ניתן להגיע גם לשינוי המציאות החיצונית . הדוגמאות בפרק זה אינן מעידות על כך . שינוי במציאות הפנימית : ברגשות , בתחושות ובהתנהגויות . זיהוי ושינוי של דפוסי התנהגות וחשיבה . פעמים רבות תהליך זה מתרחש בקלות רבה יותר או במהירות גדולה יותר משיטות אחרות . השימוש במטפורות עשוי להביא להסתכלות שונה על המציאות הקונקרטית שאנחנו מתפקדים בה ולהציע דרך לחוות אותה מציאות באופן שונה . פעמים רבות ההסתכלות השונה מאפשרת ראייה אופטימית יותר ומסמנת כיווני התמודדות או הסתגלות חדשים . שחרור מתהליכי חשיבה מעגליים ומוכרים שלא אפשרו "פריצת דרך ; " הגברת תהליכים של חשיבה יצירתית . הגברת מעורבות רגשית . "חסימות" רגשיות מונעות מאתנו פעמים רבות " זרימה" נכונה . הפניית תשומת הלב פנימה , אל עצמנו ואל הפוטנציאל הפנימי הטמון בנו . הקטנת מתח והשגת תחושת רוגע ; הפגת כאב פיסי . סיוע בהעלאת תכנים לא מודעים למודע , גילוי משאבים פנימיים ואיתור נקודות תורפה . סיוע ...  אל הספר
מכון מופ"ת