מבוא שני: ארבעה מפגשים אישיים ראשונים עם עולם הדמיון והמטפורות