הזמנה למחול מטפורי : שילוב שפת הדמיון והמטפורה בהכשרת מורים

עמום צור אריאלה גדרון מיל ? אייזנברג יעל גוטויזר הזמנה למחול מספור 1 שילוב שפת nimom \ mm בהכשרו / מורים עמוס צור ? אריאלה גדרון ? מילי א'יזנברג ? יעל גוטויזר כתיבה : עמוס צור ( ראש הצוות , ( מכללת סמינר הקיבוצים אריאלה גדרון , מכללת קיי ומכון מופ"ת מילי אייזנברג , מכללת דוד ילין יעל גוטויזר , מכללת סמינר הקיבוצים  אל הספר
מכון מופ"ת