ביבליוגרפיה

גולמן , ד' . ( 1997 ) אינטליגנציה רגשית , מטר , תל אביב . גרדנר , ה' . ( 1996 ) אינטליגנציות מרובות , מכון בתקו וייס , ירושלים . ישראלי , נ' . ( 1981 ) תכנית הוראה מקצועית בשדה - שנה אי ושנה בי , מסמך פנימי , ביה"ס לעמדה סוציאלית , אוני תל אביב . מינצקר , י , ' בת שחר , נ , ' פוירשטיין , ר' . ( 1993 ) למידה מתווכת בגיל הרך . מאלף ועד טף - החינוך לגיל הרך . איגרת לחינוך , 94 אייר תשנ"ג . סרוף , א , ' קופר , ר , ' דהארט , ג' . ( ' 1998 ) התפתחות טבעה ומהלכה , האוניברסיטה הפתוחה . Burden , P . ( 1986 ) . Teacher development : Implications for teacher education , In Bowlby , J . ( 1988 ) . A secure base , N . Y .: Basic . A psychological studyof the strange situation . Hillsdale , N . J .: Erlbaum . Ainsworth , M ., Blehar , M ., Waters , E . & Wall , S . ( 1978 ) . Patternsof attachment : J . Ablex . I . Raths & L . Katz ( Eds . ) . Advances in teacher education , Vol . 2 , Norwood : Journalof Personality and Social Psychology , 53 ( 6 ) , pp . 1024-1037 . Deci , E . & Ryan , R . ( 1987 )...  אל הספר
מכון מופ"ת