פרק 7. כלי תצפית וניתוח אינטראקציות

בפרק זה אנו כוללים סדרת פעילויות שבאמצעותן ניתן להתאמן ולאמן סטודנטים להוראה לצפות באינטראקציות הוראה והדרכה , לנתח אותן ולהסיק מהן מסקנות . מטרות התרגול באמצעות כלי התצפית והניתוח . 1 להגביר את המודעות לדפוסי ההסתכלות האישיים הממוקדים באינטראקציה ( דהיינו , מהם ההדגשים האישיים הספונטניים המנחים את ההסתכלות המתמקדת באינטראקציות . ( . 2 להגביר את המודעות להשפעת דפוסי ההסתכלות האישיים , הספונטנייס של המדריכה הצופה על האינטראקציה עם מודרכים ועל ההדגשים ( הסמויים והגלויים ) של ההנחיה . . 3 ללמוד לנתח בצורה מהימנה באמצעות עקרונות התיווך אינטראקציות בין מחנכת לילד בודד ובין מחנכת לקבוצת ילדים , או בין מדריכה לסטודנט . . 4 ללמוד להסיק מסקנות ולהרכיב פרופיל תיווך מחנכת-ילד / ילדים לפי הקריטריונים המוצגים במדריך ( לדוגמה אינטראקציה ממוקדת בילד לעומת במבוגר ; אינטראקציה המדגישה אוטונומיה לעומת שליטה ; אינטראקציה רגשית , קוגניטיבית , אינטגרטיבית , עשירה או דלה . ( . 5 ללמוד לאפיין את פרופיל האינטראקציה האישי שלן עם מודרכים , לפי אותם עקרונות וקטיגוריות לפי סעיפים . 4-1 פעילויות צפייה תרגילי ההסת...  אל הספר
מכון מופ"ת