מפגש הדרכה-על-הדרכה

עתה נעבור לניתוח ההדרכה של רונית עם יעל ( הגננת שאת פעילותה ניתחנו . ( בעקבות הדרכה זו קיימנו מפגש של הדרכה-על-הדרכה עם רונית . רונית היא שהכינה את תמליל ההדרכה שלה עם יעל . לקראת מפגש ההדרכה-על-ההדרכה , הן רונית והן חברות הצוות האחרות הכינו את ניתוח הדרכה . לשם הגיוון , נגיש בהמשך את ניתוח ההדרכה של רונית עם יעל כפי שזו השתקפה במפגש ההדרכה-על-הדרכה . בטבלה 6 . 1 מובאות השאלות שהנחו אותנו בהיערכות לקראת ההדרכה של רונית ( לפני המפגש . ( תמליל 5 פרוטוקול מדריכה ( רונית ) מודרכת / יעל / 1 רונית : לאחר שראינו את הקלטת , אני רוצה לתת לך משוב עליה . זה קצת מאוחר אבל חשוב עדיין , ובנוסף לכך אני רוצה לדעת מה דעתך על התכנית בכלל ועל דרך העברתה על ידך , על דרך העבודה שלך . 4 יעל : אני חושבת שזאת תכנית טובה לתת בגיל הזה , כי בגיל הזה מתחילים לשחק 5 עם חברים והילד לא משחק רק עם עצמו . אנחנו מלמדים אותם שחוץ מלהרביץ 6 ולזרוק אפשר גם לשתף , ללטף , לדבר ולבקש . 7 רונית : מה לגבי הדרך , דרך העבודה שבה עובדים עם הילדים , הדרך שאת עבדת 8 בפעילות בקלטת ? 9 יעל : לגבי גודל הקבוצה , אי אפשר יותר מחמישה-שיש...  אל הספר
מכון מופ"ת