תרשים ‭.6. 1‬ פרופיל אינטראקציה של מחנכת עם 6 ילדים "כשכועסים אז כועסים‭"...‬