פרק 6. "כשכועסים, אז כועסים" - הדרכה בעקבות פעילות עם ילדים צעירים בנושא הבעת כעס

בפרק זה נציג הדרכה בעקבות פעילות בנושא "הבעת כעס . " הפעילות מתרחשת במעון , בכיתת הגן , ומנחה אותה יעל - הגננת הקבועה של הילדים . הילדים המשתתפים בפעילות הם בני . 3 . 5-3 מערך הפעילות נבחר על ידי הגננת מתוך התכנית "אפשר גם אחרת" ( עיבוד של התכנית "דוסו" לצעירים . ( שם הפרק - "כשכועסים , אז כועסים" - לקוח מהדיאלוג בין הגננת לבין ילדה מילדי הגן . שאלה ליראים לפני שנציג את הפעילות ואת ההדרכות שבאו בעקבותיה , התייחסו לשאלה הבאה -.סטודנטית בכיתתכם החליטה ללמד ילדים בגיל הגן על כעס והתמודדות עם כעס . תארו את התייחסותכם ליזמת הסטודנטית , תוך התמקדות בנקודות הבאות * האם יש מקום לדבר עם ילדי גן על כעס ? האם יש מקום לדבר עם ילדים בני 3 על כעס ? * מה צריכה סטודנטית לדעת כדי שתטפל בהצלחה בנושא זה ? * כיצד תדריכו אותה להתמודד עם נושא הכעס בעבודתה עם ילדים בני ? 5 ובעבודתה עם ילדים בני ? 3 בפרק 5 הצגנו היבטים שונים של ההדרכה . כאן אנו מבקשים להדגיש שני היבטים נוספים מרכזיים של ההדרכה , שהיא מצד אחד רגישה לצורכי המודרך ומצד שני מתיימרת לתרום לארגון הידע שלו : * ההיבט האחד קשור לתוכן הפעילות המתייחס ...  אל הספר
מכון מופ"ת