תרשים ‭.5.2‬ פרופיל אי נטראקציה בין מדריכה לסטודנטית