ניתוח אינטראקציית ההדרכה הפדגוגית

מדריכה פדגוגית שהשתתפה בצוות הכתיבה של יחידת ההוראה הדריכה את שרית בעקבות הצפייה בפעילותה עם הילדים . שרית נתבקשה לצפות בקלטת לפני מפגש ההדרכה ולכתוב את התרשמויותיה . מפגש ההדרכה עצמו הוסרט בווידאו . מפגש ההדרכה הזה נותח לפי השלבים המפורטים בפרק 3 ( עמ' , ( 66-65 והוסקו מסקנות לגבי פרופיל ההדרכה של המדריכה הפדגוגית . הפרופיל והמסקנות שימשו בסיס לתכנית המיועדת לשפר את דרכי ההנחיה שלה . לניתוח ההדרכה , הוכן פרוטוקול של חמש הדקות הראשונות של ההדרכה ושל חמש דקות בשלב מתקדם יותר של אותו המפגש . תמליל 2 א' הוא הפרוטוקול של חמש הדקות הראשונות של המפגש . תמליל 2 א' ?* דבו ורו : ג 2 \ ר ... SSJJ '' f 7 " >?> שרית : למשב את עצמי ? 3 דב 1 רה : איך זה לראות את עצמך 4 שרית הייתי זקוקה לראות את עצמי . יצאתי בהרגשה מאוד טובה . רק כשראיתי 5 את עצמי אמרתי אוי ואבוי זה מה שהיא ראתה . בפעם השנייה לחיות עם עצמי 6 ... מה שעשיתי ... ו ... ראיתי את הדברים הטובים וראיתי ... גם את המגרעות , מה 7 שיש לשפר , ואני חושבת שזה דבר נפלא שאת יכולה להסתכל על עצמך מהצד 8 ולבקר את עצמך בצורה אובייקטיבית . 9 דבורה : אם ....  אל הספר
מכון מופ"ת