טבלה ‭1.5‬ יחס בץ מספר השאלות של שרית לבין מספר השאלות של הילדים ובין מספר השאלות של המדריכה לבין מספר השאלות של שרית