תרשים ‭.5. 1‬ פרופיל אי נטראקציה בין סטודנטית לבין ילדים (פעי לות "נר לי דקיק‭("‬