פרק 5. "נר לי דקיק" - ניתוח והדרכה של פעילות מדעית

בפרק זה נדגים הלכה למעשה את שיטות הניתוח וההערכה של אינטראקציות לסוגיהן ואת גישת ההדרכה , שהוצגו בפרקים 3 , 2 ו . 4- לשם כך נתאר פעילות שביצעה שרית , סטודנטית להוראה בשנה ב , ' עם קבוצת ילדים מן החטיבה הצעירה . הילדים המשתתפים הם בני . 6-5 שרית היא שבחרה את הפעילות ותכננה אותה . בפרק משולבות שאלות שמטרתן להביא את הקוראים לנקוט עמדה פעילה תוך קריאת התיאור . העמדה תתייחס להערכת הפעילות ותכנית ההדרכה , ואנו מצפות שהקוראים יסיקו את מסקנותיהם לפנ » שהם קוראים את האופן שבו ניתחנו אנו אותם החומרים עצמם . פעילותה של שרית צולמה בווידאו , ובעקבות זאת הוכן תמליל מדויק של הקלטת . פרופיל האינטראקציה של שרית עם הילדים ותכנית ההדרכה שנגזרה ממנו הוכנו על בסיס תמליל זה ( תמליל . ( 1 אחר כך , הדריכה דבורה המדריכה הפדגוגית את שרית . גם אינטראקציית ההדרכה בין דבורה לשרית צולמה בווידאו , והוכן תמליל של קלטת ההדרכה אשר שימש בסיס לניתוח פרופיל ההדרכה של דבורה . תמליל זה ( תמליל ( 2 שימש גם בסיס לבניית תכנית הדרכה שעל פיה דבורה תודרך . לנוחות הקריאה נציג עתה את העניינים שבהם יטפל הפרק : מתות האינטראקציה של שר...  אל הספר
מכון מופ"ת