ההדרכה הלכה למעשה

בהמשך יוצג מהלכה המומלץ של ההדרכה . השיטה המוצעת מבטאת את התפיסה התאורטית שהוצגה ביחידת ההוראה , מצד אחד , ואת הניסיון המצטבר ביישום הדרכה המתמקדת באינטראקציות עם סוגים שונים של מודרכים , מצד אחר . שלבים בו / הלין ההדרכה לפי הל 7 » ל הכמצע איננו רואים בהצעה המפורטת כאן מודל אולטימטיבי . המבנה המוצע הוא פרי ניסיון ממושך בהדרכה , שבו ביקשנו לבטא את ההנחות התאורטיות שלעיל ובד-בבד להתאים עצמנו ללא הרף להתייחסויות המודרכים . . 1 צילום ראשוני של אינטראקציה בין סטודנט הוראה לבין ילד או ילדים בעת פעילות לפי בחירתו ועריכת פרוטוקול ( תמליל מדויק של ההתנהגויות המבטאות אינטראקציה מילולית ובלתי מילולית בין הסטודנט לבין הילדים ובין ה » לד » ם לבין עצמם . ( לחלופין אפשר לערוך תצפית בלתי מובנית , פסיבית , באינטראקציה המילולית והבלתי מילולית בין הסטודנט לבין הילדים . . 2 ניתוח האינטראקציה בין הסטודנט להוראה ובין הילדים והפקת פרופיל אינטראקציה . ניתוח האינטראקציה ייעשה לפי מדדים אלה : שכיחות עקרונות התיווך , אופן הארגון של העקרונות , אופן השילוב בין האינטראקציה לתוכן ( כמתואר בפרק , 3 "פרופיל האינטראקצי...  אל הספר
מכון מופ"ת