טבלה ‭.4. 1‬ סוץדי הדרכה

מוקדי ההדרכה : קריטריונים לשיפור ההוראה עם הילדים . מוקדי ההנחיה : קריטריונים לשיפור ההדרכה עם סטודנטים . מפגש תודעות , הקשבה הדדית בין הסטודנט לבין הילדים . מפגש תודעות , הקשבה הדדית בין המדריך לסטודנטים . מידת ההתאמה בין המשמעות המילולית למשמעות הרגשית באינטראקציה בין הסטודנט לבין הילדים .  אל הספר
מכון מופ"ת