תוכני ההדרכה ותהליכיה

בסעיף זה מובלט ומודגם הקשר בין העקרונות התאורטיים המוצגים בהקדמה ובמבוא לבין מודל ההדרכה שבמוקד יחידת ההוראה הנוכחית . להלן שאלות שיסייעו למדריכים להעריך את יעילות עבודתם השוטפת עם הסטודנטים להוראה או עם המחנכים . 1 באיזו מידה ההדרכה הניעה את הסטודנטים להיות כנים עם עצמם בהערכת האינטראקציה שלהם עם הילדים ? . 2 באיזו מידה שיחות ההדרכה הבהירו לסטודנטים את מרכיבי האינטראקציה שלהם עם התלמידים ואת תוצאותיה המשוערות לגבי למידתם ? . 3 באיזו מידה ההדרכה הניעה את הסטודנטים לייעל באופן מעשי את האינטראקציה שלהם עם התלמידים ? מטרות ההדרכה וההוראה לפי תפיסתנו הן שבסופו של תהליך יצליחו הסטודנטים לטפח אוטונומיה בקרב תלמידיהם . במילים אחרות , הסטודנטים להוראה יידעו איך לעודד את התלמידים לפעול מתוך מוטיבציה מופנמת , מתוך הערכה חיובית של יכולותיהם ומתוך גילוי אמפתיה והתחשבות בסביבתם . במקביל , הסטודנטים ילמדו דרכים להרחבת הידע של התלמידים ולארגונו . הגישה המוצגת ביחידת ההוראה הנוכחית עולה בקנה אחד עם תפיסת התהליכים המקבילים , הגורסת כי אחת מדרכי הלימוד המועילות ללמוד על רגישות לילדים ועל טיפוח האוטונומ...  אל הספר
מכון מופ"ת