פרק 4.הדרכה רגישה ומעודדת אוטונומיה

נושא ההדרכה הוא שעומד במוקד יחידת ההוראה הנוכחית . בפרק זה נדון בדרכים שבהן צומחים תוכני ההדרכה ותהליכיה , על רקע החומר שהוצג במבוא התאורטי . נחקור את מטרות ההדרכה ומוקדיה ואת הדרכים לקביעתם , ונראה את האופן שבו מתנהלת ההדרכה הלכה למעשה .  אל הספר
מכון מופ"ת