שאלון להערכת פרופיל האינטראקציה

שאלון 1 המצורף לפרק זה כולל סיכום עקרונות התיווד באינטראקציה של מבוגר עם ילדים או של מדרין עם סטודנטים , וכן את אופני הארגון של עקרונות אלה . שאלון 1 סיכום השכיחויות ואופני הארגון של עקרונות התיווך גרסת מחנכים . 1 אפיינו את האינטראקציה של המחנכת ( מבוגר ) עם כל אחד מהילדים בעזרת שימוש בממדים הבאים : . 1 כוונה והדדיות ( אחוז ההתחברות ) א . אחוזי הכוונות היזומות על ידי הילד שזכו להדדיות המבוגר . ב . אחוזי הכוונות היזומות על ידי המחנכת שזכו להדדיות הילד . . 2 שכיחות כל אחד מהעקרונות הבאים מ5- ( שימוש שכיח ביותר ) עד 1 ( שימוש נדיר ביותר ) הילד יוזם המבוגר יוזם שיום הרחבה וי סות הרגשת י כולת . 3 שכיחותה וטבעה של המשמעות הרגשית ( בסולם 5 עד ( 1 א . שכיחות המשמעות הרגשית המובעת על ידי המבוגר . ב . שכיחות המשמעות הרגשית המובעת על ידי הילד . ג . טבעם של הרגשות ( קבלה , התניה , אי הסכמה , התלהבות , כעס , אכזבה , דחייה , בלבול ) המובעים על ידי המבוגר . כלפי הילד ; כלפי התנהגות הילד ; כלפי עצמים או גירויים . ד . טבעם של הרגשות ( שמחה , חופשיות-שחרור , הסתייגות , חשש , עניין , בלבול ) המובעים על י...  אל הספר
מכון מופ"ת