תרשים ‭.3.2‬ פרופיל אינטראקציה בין מדריכה מבוגרת (י) למודרכת מבוגרת (פ) (הרכבת פאזל)