בניית פרופיל אינטראקציה

פרופיל תיווך המבטא את אופן ארגון האינטראקציות שפורט לעיל , ניתן להפיק בכמה שלבים . בפרק הנוכחי אנו מפרטים את השיטה המובילה לגיבוש הפרופיל ולהסקת מסקנות ממנו , ואילו בפרקים 6-5 נדגים את יישומם של השלבים השונים באינטראקציות שונות . להל ן השלבים הסובילים לבניית פרופיל האינטראקציה ; . 1 הסרטת האינטראקציה ( או תצפית בלתי מובנית , פסיבית ) בין מחנך לילדים או בין מדריך לסטודנטים . ( המחנך או המדריך קובע את נושא ההדרכה ואת שיטת ההוראה וארגונה לפי ראות עיניו ( . . 2 עריכת פרוטוקול שהוא תמליל מדויק של האינטראקציה . הפרוטוקול כולל הן את ההתבטאויות המילוליות והן את ההתנהגויות הבלתי מילוליות של המשתתפים ; ניתן לעיין בדוגמאות של תמלילים או פרוטוקולים בפרקי היישום 5 ) ו . ( 6- . 3 קידוד האינטראקציה על ידי שיוך כל החלפת דברים לאחד מעקרונות התיווך ( בדומה לשיטה של קליין , ראו דוגמאות בפרקי היישום . ( . 4 סיכום הנתונים בטבלה , 5 . 1 טבלת הסיכום ( פרק ( 5 והעברת הנתונים ל"טבלת סיכום שכיחויות ואופני הארגון של עקרונות התיווך ; " ייצוגם הגרפי של הסיכומים באמצעות היסטוגרמה ( ראו תרשים מס' 3 . 2 והיסטוגרמות נ...  אל הספר
מכון מופ"ת