תרשים ‭.3.1‬ פרופיל אינטראקציה כגורם מתווך בץ תפיסות תעוכיות לבץ צמיתה רגשית וקוגניטיבית