מהו פרופיל אינטראקציה ?

בפרק הנוכחי אנחנו מתמקדים ר > ר 1 ר » ללז * ירו בהגדרתו ו * הגז * ו תו של 1 / ל " "ו פרופיל ^ ו וו " ' יי ר התיווך " ; ( או "פרופיל האינטראקציה ( " המאפיין את הקשר בין מחנך לילדים ובין מדריך למונחים . הצורך להגדיר "פרופיל אינטראקציה" נובע מתפיסה אורגניסמית של האישיות המדגישה את היות האורגניזם יחידה שלמה הפועלת מתון ארגון גולל , ולא צירוף של יחידות נפרדות ( הגדרה מתוך סרוף , קופר ודהארט , . ( 1998 כלומר , האינטראקציה עם הזולת , בכלל , " ואינטראקציית הוראה או הדרכה , בפרט , נבדלת באופנים השונים שבהט הפרט מארגן את עקרונות התיווך שהם חלק מהקשר עם הילד או עם הסטודנט ; זאת , נוטף לשכיחות היחסית של כל אחד מעקרונות אלה . בפרק הראשון צוינו התאוריות של סרוף ופליסוןנ , ( Sroufe & Fleeson , 1986 ושל גרולניק , דיסי וראיאן (& Ryan , 199 ? Groinkk , DecD כאבות טיפוס של התפיסות האורגניסמיות שעליהן מתבססת באופן חלקי שיטת הניתוח וההדרכה המוצגת ביחידת הוראה זו . לטענתנו , השכיחות של כל אחד מהרכיבים הכלולים באינטראקציה ( כוונה והדדיות , משמעות , הרחבה וכוי , ( כמו גם השילובים השונים ביניהם , הם פרי השילוב...  אל הספר
מכון מופ"ת