פרק 3. פרופיל האינטראקציה בין מחנכת לילדים ובין מדריך לסטודנט