עקרונות התיווך

לנוחיות הדיון , נחזור ונגדיר תחילה את עקרונות התיווך . התרגילים המובאים לאחר ההגדרות , נועדו להכשיר מדריכים פדגוגיים וסטודנטים לעשות שימוש גמיש בעקרונות אלה . נשוב ונציין כי ההגדרות המופיעות בעבודה זו מתבססות על ההגדרות האופרטיביות של קליין . ( 1991 , 1988 ) השינויים בהגדרות הם ברוח תאוריית . seif-determination-n כוונה והדדיות : הגדרה ניסיון מודע של המתווך או של הלומד למקד את תשומת לבו של השותף לאינטראקציה , ניסיון הזוכה להדדיות ולהתייחסותו של השותף . כדברי קליין , כוונה והדדיות יכולות להתבטא בהתנהגות מילולית , בהתנהגות בלתי מילולית או בשילוב השתיים . דוגמאות לאינטראקציה בין מחנכות לילדים : . 1 כוונה של ילד הזוכה להדדיות מצד המבוגר : ילד מצביע באמצע סיפור , והמחנכת עוצרת את שטף הדיבור , פונה אליו ומבקשת שימתין עד לסיום המשפט . . 2 כוונה של מחנכת הזוכה להדדיות מצד הילד : מחנכת מכה במשולש בתחילת המפגש , והילדים ממוקדים במחנכת . . 3 כוונה של ילד ללא הדדיות מצד המתווך " ) פספוס : ( " ילד פונה אל המחנכת בזמן הדיון בקבוצה ללא הצבעה ; המחנכת מתעלמת מדבריו וממשיכה לנהל את הדיון . . 4 כוונה של...  אל הספר
מכון מופ"ת