פרק 2. עקרונות תיווך: הגדרות, דוגמאות ותרגול

עקרונות התיווך הם מאפייני האינטראקציה בין מתווך ללומד שמובילים להגמשה קוגניטיבית של הלומד . עקרונות התיווך כבר הוגדרו בפרק המבוא , אך בשל מקומם החשוב במודל ההדרכה שלנו יוקדש להם פרק תרגול מיוחד . מטרת הפרק הנוכחי היא אפוא להעמיק את הבנת עקרונות התיווך והשימוש בהם ולהקנות מיומנות לזהותם באינטראקציות שלנו ושל אחרים .  אל הספר
מכון מופ"ת