תרשים ‭.1.1‬ קשרי הגומלין המשוערים בין עץ רונות התיווך