תאוריית ההכוונה העצמית

מהם מאפייניו של האדם האוטונומי ? מהו אדם שאיננו אוטונומי ? מהי חשיבותה של האוטונומיה להתפתחות התקינה ? מהם התנאים לגיבוש אוטונומיה ? תאוריית ההכוונה העצמית מציגה את התנאים להתפתחות אדם אוטונומי ואת חשיבות ההכוונה העצמית להתפתחות הנפשית התקינה והמסתגלת של הפרט . אדם אוטונומי הוא אדם יוזם , המונע באופן מודע על ידי רצונותיו , המרגיש בעלות על פעולותיו , החש שמעשיו צומחים ממנו עצמו , Grolnick , Deri & Ryan , 1997 ) עמ' . ( 155 לעומתו , אדם שאיננו אוטונומי מאפשר לגורמים חיצוניים לכוון את החלטותיו ואת מעשיו . אוטונומיה נמצאה קשורה להערכה עצמית גבוהה יותר , ליכולת לסמוך על אחרים , לבריאות נפשית , לגמישות קוגניטיבית , להתמדה גדולה יותר בשינוי ההתנהגות . ( Grolnick , Deri & Ryan , 1997 ; Deri & Ryan , 1987 ) לעומת זאת , התנהגות המוכתבת על ידי מוקד שליטה חיצוני , נמצאה קשורה לרגשי דיכאון , חרדה , נרקיסיזם , אפקט שלילי וסימפטומים פיזיים . בגיבוש האוטונומיה משתלבים הנטייה המולדת להימצא בקשר עם הסביבה ולהטמיע ערכים והתנהגויות ובמקביל להרחיב את ההרמוניה הנפשית הפנימית - עם חינוך מתמשך המגייס את יכולו...  אל הספר
מכון מופ"ת