פתה דבר

יחידת ההוראה "הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה" מתמקדת בשיפור האינטראקציה הבין-אישית בין מדריכים פדגוגיים לסטודנטים להוראה ובין מחנכים לתלמידיהם . היא משקפת תהליך שתחילתו בהתנסות בהדרכה מתווכת של תכנים לילדים על פי גישתם של פוירשטיין וקליין . בהמשך הורחבה ההתנסות לעמדה עם לומדים מבוגרים , והתוצר הסופי הוא שילוב של ההתנסויות הללו . על התהליך מספרת קלודי טל : הרעיון לפיתוח הדרכה מתווכת נולד במהלך הנחיית מדריכות התפתחותיות לקראת עבודתן עם s >/ p / j v ? 5 > JIIODN בפרוייקט 'פסיעות ראשונות / בגבעת-אולגה בשנת 989 1 בהדרכת פרופ' פנינה קליין . בתקופת ההנחיה האינטנסיבית היומיומית במחיצתה של פרופסור קליין , למדתי את הפוטנציאל הרב הטסון בהדרכה מובנית , שמטרתה העיקרית היא לשפר את תיווך התכנים הפיזיים והרגשיים בין המטפלים ובין הילדים . העבודה בפרויקט המשוב של הסדריכות ההתפתחותיות וכן ההתנסות היוסיוסית הוסיפו נדבכים נוספים לתכנית הראשונית . מבחינה תאורטית הודגשו יכולותיו של הלוסד , ונעשה ניסיון לארגן טוב יותר את התיווך הרגשי ואת הקשרים שבין התיווך הרגשי והתיווך הקוגניטיבי . בד-בבד פותח גם החלק הנוגע לה...  אל הספר
מכון מופ"ת