ביבליוגרפיה

נבו , י' ( תשד '' מ . ( ר' יוסף בכור שור - פרשן הפשט . סיני , צה , עמ' רסח-רעז . נבו , י' ( תשנ"א . ( קווי פרשנות אופייניים לר' יוסף בכור שור . סיני , קז , עמ' נג-נט . נבו , י' ( תשנ"א . ( נימוקו עמו . סיני , קז , עמ' קסט-קפב . נבו , י' ( תשנ"ג . ( ר' יוסף בכור שור פרשן התורה . מחניים , , 3 עמ' . 153-138 פוזננסקי , ש"א ( תרע"ג . ( מבוא על חכמי צרפת מפרשי המקרא ( עמי . ( LXXV-LV ורשה . פירוש רבי יוסף בכור שור על התורה , מהדורת י' נבו ( תשנ"ד , ( ירושלים י מוסד הרב קוק . אורבך , א"א . ( 1980 ) בעלי התוספות - תולדותיהם , חיבוריהם ושיטתם ( עמי . ( 142-132 ירושלים : מוסד ביאליק . Bibelexeget . Breslau . Walter , G . ( 1890 ) . Joseph Bechor Shor , der Letzte Nordfranzasischer הספד _מןייג את דרכם _העראית ע _1 _כי _חמיעיה _פרעינים _ידועים מימי הביציים : דעו"י , _רעיב"ם , ריב"עי , דאב"ל _!! ודמב"ן . יע _1 בו דיון מקיף ל _^ _כי ייחודו ע 1 ל"פכי _פרעוץ : יחסו _ל"פעייכ ! ולדדעי , יחסו ל"פדעייגים אחדים , מידת _הסתייגותו _במדדים _חילוניים ( פסיבולוגיה , כ ! בל _1 ול _$ וד ) _ובדאלייה עולי * מגו , _...  אל הספר
מכון מופ"ת