תשובות לתרגילים

פרק 1 תרגיל : 1 א . אחרי שיהודי נמכר כעבד לגוי , חייבים לגאלו , שכן אם אתה משאירו כעבד אצל גוי , הרי זה כאילו אתה זורק אבן אחר הנופל וגורם לו לשקוע וליפול עמוק יותר . ב . לדעת בכור שור אין להסתפק בפירוש זה משום שאין הוא מעוגן בלשון הפסוק . ג . בדרך כלל משמעות התיבה "אחרי" קשורה בזמן , אולם לפי פירוש בכור שור "אחרי" היא מילת סיבה י הואיל ונמכר - גאולה תהיה לו ( השווה " אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת" ( בר' מא , לט ) ו"אחרי אשר הטמאה" ( דב' כד , ד . ( תרגיל : 2 א . בהיגד "שבע על חטאתיכם" אין כל רמז לכך שמדובר בשבע העברות שחז '' ל מנו בתורת כוהנים , ב . פירוש הפשט מתבסס על לשון הכתוב בכמה מקומות במקרא המתייחסים למספר "שבע" כמספר סמלי , לא כמספר מדויק . תרגיל : 3 א . על פי הפסוק בבמדבר י , ב.- "עשה לך שתי חצוצרת ... והיו לך למקרא העדה , " ... ובהמשך , בפסוק ז ! "ובהקהיל את הקהל תתקעו . " ... ב . פירוש הפשט מבוסס על קשר לשוני , כשהשורש ק'ה'ל משמש כחוליה מקשרת . תרגיל : 4 א . הביטוי '' זרחה השמש . " לפי ריב"ש פירושו כמשמעו - ביום . ולפי חז"ל זהו משל לדבר ברור ובטוח . ב . רמב"ן תומך בגישתו ש...  אל הספר
מכון מופ"ת