6.4 ענייני הגות

תרגיל : 5 שמות כ , ה : "פקד | iy אבת על בנים " בכור שור : אם אדם חוטא , הקב"ה ממתין לו אולי ישוב , או שמא בנו יהיה צדיק , ואינו נפרע ממנו . ואם יהיה בנו רע , הקב"ה ממתין גם לו אולי ישוב ... וכן השלישי . ואם הרביעי רע , אזי מכחידו מן העולם בעוונותיו של עצמו , שכבר הוחזקו אבותיו לרשעים . מושב זקנים ? . אם אדם חוטא , הקב"ה ממתין לו כל ימיו אולי ישוב , וכך בבנו ובבן בנו . אבל אם הרביעי עומד ברשעת אבותיו , מכחידו מן העולם , שהרי מוחזק הוא על ידי אבותיו ברשע , וזה 'פקד ran אבות : ' אלולי רשעת אבותיו היה מצפה גם לזה כל ימיו אולי ישוב . א . איזו שאלה מתעוררת בפסוק וכיצד פותר אותה בכור שור ? ב . במה מבהיר פירושו של "מושב זקנים" את דברי בכור שור ?  אל הספר
מכון מופ"ת