6.1 פרשנות בדרך פסיכולוגית

תרגיל : 1 בראשית ד , ח : "ויאמר קין אל הבל אחיו " בכור שור : מה שאמר לו הקב"ה ובערמה בא אליו , כי הרגיש שהיה נשמר ממנו , ואמר לו כך וכך אמר לי הקב"ה ונתפייסנו יחד , ופני לא היו לי עוד כי הוא אמר 'למה חרה לך ולמה נפלו פניך' ויפייסני . וחשב הבל שנתפייס ולא נשמר ממנו עוד . דעת זקנים : מתחלה היה ירא מפני קץ , מכעסו , והיה נשמר ממנו , וכשאמר לו יתברך 'הלא אם תיטיב שאת , ' מיד 'ויאמר קץ אל הבל אחיו , ' שאמר לו כי הקב"ה נתרצה לו ושב מעליו אפו , ומשם ואילך חשב הבל שכבר נתקררה דעתו , ולא נשמר ממנו מלילך עמו . הדר זקנים ? . ר' יוסף בכור שור אמר דמתחילה שראה הבל שלא שעה הקב"ה אל מנחת קין , היה הבל ירא מקין ונסתר ממנו . וכשאמר הקב"ה 'אם תיטיב שאת , ' מיד בא קין והגיד להבל שכך אמר לו הקב"ה , וסבור היה הבל שנתפייס ולא היה נסתר מפניו . א . עיין בפירוש רש"י לפסוקנו וכתוב מה קשה לו . ב . בכור שור מתייחס לשאלה שרש"י לא העלה כלל . מהי השאלה ? ג . איזה פירוש קרוב יותר לפשט , של רש"י או של בכור שור ? ד . במה מבהירים "דעת זקנים" ו"הדר זקנים" את דברי בכור שור ? תרגיל : 2 ויקרא ב , יג : "מלח ברית אלקיך " בכור...  אל הספר
מכון מופ"ת