פרק 5: נימוקו עמו

עמדנו לעיל על גישתו הפסיכולוגית של בכור שור , על פרשנותו הראליסטית , על ניסיונו להבין תופעות על פי הקשרן ועל פי המשתמע מן הכתובים . גישה זו מבטאת את דרכו הפשטית , שכן בכור שור שם לב לאווירה , לתוכן , לקשר שבין הפסוקים ולמבנה הטקסט . הוא נוהג לנמק תופעות ואירועים וכן את התנהגותם של אישי המקרא , ולהסביר מה ראו לנהוג כפי שנהגו . כל זאת , תוך עיון במקרא וללא הזדקקות למקורות חוץ-מקראיים . תרגיל : 1 בראשית יא , ל-לא : "ותהי שרי עקרה ... ויקרו תרח ... ויצאו אתם ... ללכת ארצה כנען . " בכור שור מפרש : להודיע חבתו של אברהם אבינו , שהניח כל ירושת אביו וכל מה שהיה לו שם , והלך כאשר צוה ה . ' כי אם הניח שם בן או בת שיירש את חלקו בבית אביו , לא היה דבר גדול כל כך , אבל עכשיו הפקיר והניח הכל , ורץ אחרי מצורת הקב"ה . פירוש רד '' ק לפסוק s "ספר כי שרה היתה עקרה ולא ילדה רק על ידי נס שעשה האל עם אברהם , נס בתוך נס . כי היתה עקרה וילדה , ועוד שהיתה בת תשעים כשילדה . א . על איזה קושי בפסוק עונה כל אחד מהמפרשים ? ב . מהו ההבדל העקרוני בין פירושו של בכור שור לפירושו של רד"קל תרגיל : 2 בראשית יב , ה ; "ויקרו...  אל הספר
מכון מופ"ת