פרק 4: פרשנות בדרך מציאותית-ראליסטית

בכור שור משתדל להאיר את המקראות באור מציאותי . הוא מפרש את הראליה שברקע הסיפור המקראי תוך עיון בחוקי הטבע ובדרכי התנהגותם של בני אדם או של בעלי חיים . שמות כה , יא : "וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו . " בכור שור : ראוי היה הארון להיות כולו של זהב , אלא שהיה כבד לנשאו , והוא נישא בכתף , כדכתיב 'כי עב ! דת הקדש עלהם בכתף ישאו' ( במ' ז , ט . ( וכן מצעו במזבח שצוה הקב"ה לעשותו 'נבוב לחת' ( שמ' כז , ח ) - חלול מבפנים , כדי שלא יהיה כבד . רש"י מבאר , על פי חז"ל ( יומא עב , ע"ב , ( שבצלאל עשה שלושה ארונות : שניים של זהב ואחד של עץ , ונתן של זהב בתוך של עץ , ושל עץ בתוך של זהב . בכור שור בפירושו נותן לדבר הסבר הלקוח מן המציאות . תרגיל : 1 בראשית ח , ט : "ולא מצאה היונה מטח לכף רגלה . " בכור שור מפרש ? . כי מדרש אומר כי היונה אינה טורחת לעוף כי אם בכנף אחת , וכשהיא עייפה באותו כנף - חוזרת ועפה בשני ( בראשית רבה לט , י . ( ולכך כתב 'ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה , ' אבל בכנפיה היתה נחה ... אבל העורב אינו כן , וירא להרחיק . א . עיין ברש"י לפסוק ז , "ויצא יצוא וש 1 ב עד יבשת המים , " והסבר מה ק...  אל הספר
מכון מופ"ת