פרק 3: גישתו הפסיכולוגית של בכור שור

לבכור שור גישה פרשנית פסיכולוגית המנסה להבין את מניעי פעולתם של אישי המקרא . דומה כי דרך פרשנית זו משתלבת בשיטתו הפרשנית הפשטית , שכן הפרשנות הפסיכולוגית יורדת לסוף דעתם ולתחושותיהס של אישי המקרא , מפרשת אה המקראות מתוך עצמם , מתוך הקשרם , מתוך מבנם ומתוך הסיטואציה שבה הדמויות נתונות , ללא הזדקקות למקורות חוץ-מקראיים . להלן דוגמה : בראשית ד , ח ו "ויאמר קין אל הבל אחיו , ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו . " בפסוק מתעוררת שאלה ו , מה אמר קין להבל ? לפי התרגומים העתיקים אמר לו ו " נלכה השדה . " חז"ל דנים בתוכן הוויכוח שהיה ביניהם ( בראשית רבה כב , טז . ( לדעת רש"י נכנס עמו בדברי ריב . הפרשנים מנסים להשלים את המשפט החסר , הקטוע , אולם אין הם נותנים דעתם לבעייתו האישית של קין , שנפגע , שנעלב מכך שהקב"ה דחה את מנחתו . את זאת עושה בכור שור . לפי הסברו , נראה שקין נקט דרך של הערמה ; בערמה בא אליו , כי הרגיש שהיה נשמר ממנו , ואמר לו : כך וכך אמר לי הקב"ה ונתפייסנו יחד , ופני לא היו לי עוד , כי הוא אמר 'למה חרה ל ך ולמה נפלו פניך , ' ופייסני . וחשב הבל שנתפייס ולא נשמר ממנו עוד . כ...  אל הספר
מכון מופ"ת