2.4 זיקה פרשנית לפירוש רש''י

בכמה מקומות בכור שור מפרש על פי רש"י , ואגב כך הוא מסביר את דברי רש"י ומרחיב אותם . תרגיל : 5 בראשית א , ז : "ויעש אלקים את הרקיע . " רש"י : "תקנו על עמדו והיא עשייתו , כמו 'ועשתה את צפרניה' ( דב' כא , יב . " ( בכור שור : "עשיה אינו לשון בריאה , אלא לשון תיקון . לפיכך כל דבר שנעשה על ידי אדם , אומר בו 'ויעש , ' כמו 'ויעש בצלאל' ( שמ' לז , א , ( שאדם אינו בורא אלא מתקן . " א . מה קשה לרש"י בפסוק ? ב . איזו הוכחה מביא רש"י מהפסוק בדברים כא , יב ? ג . איזה עיקרון פרשני בא לידי ביטוי בפירושו של בכור שור ? תרגיל : 6 בראשית כז , יט.- "אנכי עשו גכלך . " רש"י : "אנכי המביא לך , רעשו הוא בכורך . " בכור שור : "לא שיקר לאביו , אלא כששאל אותו מי אתה אמר לו : 'אנכי ' ! כי כך צריך לענות . והוסיף לומר לו : 'עשו בכורך . "' א . איזו בעיה מתעוררת למקרא פירושו של רש"י לפסוקי ב . במה מרכך פירושו של בכור שור את פירוש רש"י ?  אל הספר
מכון מופ"ת