2.3 פירושים שבכור שור חולק על רש"י מבלי להזכירו

יש מקומות שבהם אין ככור שור מזכיר את רש"י בשמו אלא בכינוי "יש מפרשים , " והוא חולק עליו . תרגיל : 4 בראשית טו , ו : "והאמן בה , ' ויחשגה לו צדקה . " בכור שור מפרש : "אברהם להקב"ה צדקה , שצדקה עשה עמו שהבטיחו שיוצא מחלציו יורש הארץ . ויש מפרשים שהקב"ה חישב לאברהם צדקה על שהאמינו , ואין נראה לי , כי מי לא יאמין בא-ל הנאמן . " א . מהו הקושי בהבנת הפסוק ? ב . כיצד דוחה בכור שור את פירושו של רש"י ? ג . עיין בפירושו של רמב '' ן לפסוקנו וכתוב איזו דעה הוא דוחה ובאיזו דעה הוא תומך .  אל הספר
מכון מופ"ת