2.2 פירושים שבכור שור מזכיר בהם את רש"י אך מפרש אחרת

יש שבכור שור מביא את פירוש רש"י אולם מוסיף הסבר משלו . עצם הציטוט של דברי רש"י מחזק את הסברה שאמנם אין הוא דוחה את פירוש רש"י אולם הוא מסתייג ממנו . נראה לו שהוא יכול להציע פירוש מתאים יותר לאווירת הפסוק וללשונו . תרגיל : 2 בראשית לה , יח : "ואביו קרא לו בנימין . " בכור שור מפרש : לא רצה לעקור ממנו שם אמו לגמרי , אלא תיקנו 'בנימין' - לשון חוזק . 'ימין' - לשון חוזק . ורש"י פירש לשון דרום , כמו 'צפון וימין אתה בראתם' ( תה' פט , יג . ( ובבל בצפון כדכתיב , 'מצפון תפתח הרעה' ( יר' א , יד , ( וארץ ישראל בדרום , קרא לו בנימין . א . על מה מסתמך רש"י בפרשו את השם בנימין ? ב . בפרשו את השם "בנימין " מסתמך בכור שור על שמות טו , ו , ועל תהליס כ , ז . הסבר זאת . ג . כיצד קראה רחל לבנה לפי בראשית לה , יח ? לפי דעתך , איזה פירוש מתאים יותר לשם שנתנה לו אמו - פירושו של רש"י או של בכור שור ? הוכח את דבריך .  אל הספר
מכון מופ"ת