2.1 פירושים המובאים בהזכרת שם רש"י עליהם

בראשית י , ט : "הוא היה גבר ציד לפני ה י . " בכור שור מפרש ! "פרש"י - מתכוין להכעיס . " יש בהבאה זו משוס הבהרה של דברי רש"י , שפירש : "מתכוין להקניטו על פניו . " הביטוי "לפני ה י" מתפרש אפוא במשמעות של כעס , כמו בפסוק "ונתתי פני באיש ההוא " ( וי' יז , י , ( שאונקלוס תרגמו "ואתן רוגזי . " מדוע לא פירש בכור שור כמו רשב"ם - "לפני ה' - בכל העולם" ( בר' כז , ז , ( או כראב '' ע שפירש שנמרוד היה צד חיות ומעלה אותן לעולה לה , ' או כרד"ק - "מלשון גדולה וגבורה , כמו 'עיר גדולה לאלקים' ( יו' ג , ג " ( י דומה שיסוד פירושו של ריב"ש נמצא בדברי חז"ל , שדרשו את השם "נמרוד" ( בר' י , ח ) במשמעות של 'מורד , ' שהמריד את העולם ( פסחים צד ע"ב , ( וכן דרשו את הפועל "החל" בביטוי "הוא החל להיות גבר בארץ " ( שם ) בהוראת "מרד , " כמו "אז הוחל לקרא בשם ה י" ( בר' ד , כו ; ב"ר כג , י . ר' מרדכי יפה , מחבר הפירוש "לבוש האורה" על פירוש רש"י , מבהיר שאין טעם לפרש את '' החל" בפסוקנו במשמעות של התחלה , שכן אז הפסוק יהיה חסר משמעות , אלא יש לפרש '' החל" בהוראה של חילול וחולין . ( נראה אפוא כי בכור שור מזכיר את פירוש רש...  אל הספר
מכון מופ"ת