פרק 2: היחס בין פירוש בכור שור לפירוש רש"י

מקום מיוחד במינו שמור לרש"י בעולם הספרות הפרשנית . באישיותו הפרשנית עלה רש"י על שאר פרשני צפון צרפת שקמו אחריו , ופירושיהם לא זכו לתפוצה נרחבת בפירושיו . לא ייפלא אפוא כי גדולה היתה השפעת רש"י על ר' יוסף בכור שור , כשם שגדולה היתה השפעתו על יתר פרשני צפון צרפת . בכור שור ושאר פרשני צפון צרפת גדלו על פירושי רש"י ושאבו מן המעיין הנובע של דבריו . מתוך שהיו אמונים על פירושיו הפכו דברי רש"י לחלק מאישיותם הפרשנית , וסביר להניח שרבים מפירושי רש"י היו טבועים וקבועים בנפשם עד כי לא ראו צורך לפרש אחרת . פירוש רש"י נעשה כעין חלק מהפסוק , או למצער למלווהו הנאמן . לפיכך לא תמיד חשו הפרשנים צורך לציין את מקור פירושם . עם זאת , לעתים אנו מוצאים כי בכור שור חולק על רש"י , ולעתים הוא מביא את פירושו של רש"י ומוסיף פירוש משלו הנראה לו מתאים יותר להקשר של הפסוק או ללשונו . במקרים אלה טבעי הדבר שהוא מזכיר את רש"י בשמו , אולם מה ראה בכור שור לציין את שמו של רש"י על פירושים המקובלים עליו ? נראה שאזכור שמו של רש"י נעשה במכוון ולא במקרה : בכור שור מזכיר את רש"י כאשר הוא מוצא בדבריו סיוע לפירוש התואם את דעתו וה...  אל הספר
מכון מופ"ת